Consum energètic responsable. Llar i energía.

Consum energètic responsable. Llar i energía.

Com es pot reduir la factura de la llum

Tarifes i discriminació horària. La nova factura elèctrica

Les hores de llum són els períodes en què el preu de la llum (el preu de cada kWh que es gasta), varia en funció del temps en què es consumeix l'electricitat.

Es divideixen en tres franges horàries: hores vall, hores planes i hores punta.

L'Horari de Vall cobreix de 00h a 08 h entre setmana i durant tot el dia els caps de setmana i festius. L'horari de la vall és el període en què les hores de consum d'electricitat són més barates.

L'Horari de Pla es distribueix en 3 bandes o períodes, durant tot el dia i de dilluns a divendres. Al matí de 08h a 10h, a la vesprada de 14h a 18h i al vespre de 22h a 00h. Aquests són els moments en què les tarifes de discriminació horària tenen un preu moderat.

L'Horari Punta cobreix dues franges horàries i, com en horari senzill, només s'aplica de dilluns a divendres i no festius. Les hores punta de la llum d'una taxa amb discriminació horària són de 10 a 14h i de 18 a 22h. És l'horari de la tarifa elèctrica on el preu del kWh és més car.

Imatge tarifes i discriminació horària
(*) Festius d'àmbit nacional no substituïbles i 6 de gener.

Clicar en la imatge per a més informació

 

Informació sobre la factura elèctrica

Modalitat de contracte

Consum intel·ligent

Estalvi d'energia a la llar

Contractació d'electricitat 100% renovable

Bonificació social