Conceptos básicos

Conceptos básicos

Energies renovables

Les energies renovables són recursos nets i gairebé inesgotables proporcionats per la natura, que es poden regenerar de forma natural o artificial.

Les energies renovables inclouen la energia eòlica, geotèrmica, hidroelèctrica, mareomotriu, solar, de les ones, biomassa i biocombustibles.

Pel seu caràcter autòcton contribueixen a reduir la dependència del nostre país dels subministraments externs, redueixen el risc d'un subministrament mal diversificat i promouen el desenvolupament de noves tecnologies i la creació d'ocupació.

Instal·lacions d'autoconsum energètic

L'autoconsum és el consum per part d'un o més consumidors d'energia elèctrica procedents d'instal·lacions de producció properes i associades a les de consum.

Inclou les següents modalitats:

 • Modalitat d'autoconsum sense excedents
  • Correspon a les modalitats definides en l'article 9.1.a), en la seva redacció actual, de l'esmentada Llei 24/2013, de 26 de desembre.

  • En aquestes modalitats, els dispositius físics instal·lats evitaran la injecció de qualsevol excés d'energia a la xarxa de transmissió o distribució. En aquest cas hi haurà un únic tipus de subjecte establit en l'article 6, que serà el consumidor.

 • Modalitat d'autoconsum amb excedents
  • Correspon a les modalitats definides en l'article 9.1.b), en la seva redacció actual, de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

  • En aquestes modalitats, les instal·lacions de generació poden, a més de subministrar energia per a l'autoconsum, injectar energia excedentària a les xarxes de transmissió i distribució. En aquests casos hi haurà dos tipus de subjectes a què es refereix l'article 6, el consumidor i el productor.

  • Finalment, cal destacar que l'autoconsum pot ser individual col.lectiu en funció de si es tracta d'un o més consumidors que estan associats a les instal.laciones de producció properes i associats als de consum.

Tramitació de l'autoconsum

Comunitats energètiques locals

Autoconsum compartit d'electricitat procedent d'instal·lacions d'energies renovables que subministren a tots els membres d'una comunitat o fins i tot a la localitat on es troba.