Certificat d'aptitud professional - Expedició del certificat de qualificació inicial

Certificat d'aptitud professional - Expedició del certificat de qualificació inicial

Conclosa la correcció dels exàmens, l'òrgan competent dictarà resolució reconeixent el compliment del requisit de qualificació inicial a tots aquells aspirants que els hagueren aprovats quedant anotat en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport. 

NO ES PROCEDIRÀ A L'EMISSIÓ DE CERTIFICATS CAP, perquè ha sigut substituït per una anotació en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport - REAT, d'acord amb el Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera