Transport de mercaderies - Transport privat complementari de mercaderíes

Transport de mercaderies - Transport privat complementari de mercaderíes

Concepte Tràmit Taxa
Empreses    
MIN - Obtindre nova autorització Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Renúncia Informació del tràmit al PROP  
MIN - Canvi de residència Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Visat Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Còpies (vehicles)    
MIN - Obtindre una còpia certificada Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Reduir el nombre de còpies Informació del tràmit al PROP  
MIN - Duplicat Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment