Transport de mercaderies - Transport públic de mercaderies

Transport de mercaderies - Transport públic de mercaderies

Concepte Tràmit Taxa
Empreses    
MIN - Obtindre nova autorització Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Obtindre nova autorització de vehicles de fins a 3.500 Kg Información del trámite en el PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Información del procedimiento
MIN - Renúncia Informació del tràmit al PROP  
MIN - Canvi de residència Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Transmissió Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Visat Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Comunicació substitució vehicle per avaria Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
Còpies (vehicles)    
MIN - Obtindre una còpia certificada Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Obtindre còpia certificada de vehicles de fins a 3.500 Kg Información del trámite en el PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Información del procedimiento
MIN - Substituir un vehicle  Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
MIN - Reduir el nombre de còpies Informació del tràmit al PROP  
MIN - Duplicat Informació del tràmit al PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
TECG - Diligenciat de llibres de transport, llibres de grues mercaderies Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento