T'interessa

Transport públic de viatgers per carretera - Procediments administratius

Transport públic de viatgers per carretera - Procediments administratius

 

Concepte Tràmit Taxa
TECG - Diligenciat de llibres de transport Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Autorització per a transport públic de viatgers en autobús. Requerix certificat digital Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
TECG - Sol·licitud d'autorització de nou quadre de tarifes d'una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento

TECE - Autorització de transport regular de viatgers d'ús especial (APE).

Información del trámite en el PROP  
TECG - Modificació de les condicions d'explotació d'una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Visat d'autoritzacions de transport privat complementari de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Visat d'autoritzacions de transport públic de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Autorització de transport privat complementari de viatgers en autobús Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
TECG - Adscripció, substitució o baixa de vehicles afectes a una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
MIN - Comunicació substitució vehicle per avaria. Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento
TECG - Presentació de la declaració responsable prèvia a l'establiment de serveis de transport a la demanda subvencionats mitjançant el Decret llei 11/2022, de 9 de setembre, del Consell. Información del trámite en el PROP  
SUGUS- Presentació de la informació sobre la utilització dels títols de transport durant la vigència de la reducció temporal de tarifes. Información del trámite en el PROP  
SUGUS- Presentació del certificat de la reducció d'ingressos en compliment de les obligacions de reducció temporal de tarifes en abonaments de transport, bons multiviatge i targetes moneder de les empreses concessionàries. Información del trámite en el PROP  
SUGUS- Presentació del certificat de la reducció d'ingressos en emplene de les obligacions de reducció temporal de tarifes en abonaments de transport, bons multiviatge i targetes moneder de les empreses concessionàries, entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2023, a l'empara del Decret Llei 2/2023 Información del trámite en el PROP  
SUGUS- Presentació de la informació sobre la utilització dels abonaments gratuïts temporals de transport per a joves menors de 31 anys. Información del trámite en el PROP  
SUGUS- Presentació del certificat de la reducció d'ingressos en compliment de les obligacions de gratuïtat temporal d'abonaments de transport, bons multiviatge i targetes moneder de les empreses concessionàries, per a joves menors de 31 anys, a l'empara del Decret Llei 6/2023. Información del trámite en el PROP