2023 Ajudes per a l'elaboració d'instruments de planejament de minimització d'impactes territorials