Digitalització del Planejament per municipis

Digitalització del Planejament per municipis

S'ha elaborat un estudi de transparència de la informació urbanística que tenen els Ajuntaments a través dels continguts de les seues pàgines Web.

Per a això s'han consultat les pàgines Web dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana, s'han avaluat els mitjans tècnics i personals dels quals disposa cada municipi.

S'ha elaborat una fitxa de cadascun d'ells, amb les característiques i circumstàncies en cada cas i s'ha plasmat en un pla resum, que classifica l'índex de transparència de la següent forma: MOLT ALT, ALT, MITJÀ, BAIX I MOLT BAIX.