Informes de "Seguiment d'Obres i Projectes" - Presentació dels informes de seguiment d'Obres i Projectes

Informes de "Seguiment d'Obres i Projectes" - Presentació dels informes de seguiment d'Obres i Projectes

La Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient posa en funcionament la nova aplicació informàtica per a la gestió de la Informació de Seguiment d'Obres i Projectes.

Des d'aquest moment, les assistències tècniques d'adreça d'obra o de redacció de projecte, veuran millorat la manera de fer arribar la informació de seguiment de les seues obres i projectes a la Conselleria.

Per a això, les fitxes de seguiment que fins a ara havien estat enviant-se per correu electrònic, es van a introduir directament en aquesta nova aplicació telemàtica, la quin serà accessible a través d'aquesta mateixa pàgina web fent clic en la icona de tramitació telemàtica amb/sense certificat digital de l'informe de seguiment que es desitge enviar. Totes estes possibles opcions, així com els manuals, les normatives o les instruccions d'ajudes, estan reflectides en la taula següent:

 

Concepte Tràmit Manual Normativa Serv. Telemàtic
Informe inicial de seguiment de la situació de l'obra        
Amb certificat digital Informació del tràmit al web del PROP Manual en PDF Manual en HTML  Normativa i intruccions Tramitación telemática con certificado digital
Tramitació telemàtica Tramitación telemática sin certificado digital
Informe mensual de seguiment de la situació de l'obra        
Amb certificat digital Informació del tràmit al web del PROP Manual en PDF Manual en HTML  Normativa i intruccions Tramitación telemática con certificado digital
Tramitació telemàtica Tramitación telemática sin certificado digital
Informe inicial de seguiment de la situació del projecte        
Amb certificat digital Informació del tràmit al web del PROP Manual en PDF Manual en HTML  Normativa i intruccions Tramitación telemática con certificado digital
Tramitació telemàtica Tramitación telemática sin certificado digital
Informe mensual de seguiment de la situació del projecte        
Amb certificat digital Informació del tràmit al web del PROP Manual en PDF Manual en HTML  Normativa i intruccions Tramitación telemática con certificado digital
Tramitació telemàtica Tramitación telemática sin certificado digital