Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori - CHOPVT (jul. 2015 - jun. 2019)

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori - CHOPVT (jul. 2015 - jun. 2019)