Organismes

Portals

Desencanyar

Desencanyar

La canya (Arundo donax) és una planta exòtica les formacions de la qual, conegudes com a canyars, ocupen uns 5.000 km de riberes fluvials en la Comunitat Valenciana. El seu creixement és tan vigorós que exclou per competència a la vegetació riberenca autòctona, i provoca una important pèrdua de biodiversitat. A més, el canyar augmenta el risc d'incendi, impedeix el gaudi del riu per la societat i incrementa els efectes catastròfics de les crescudes fluvials, entre molts altres impactes negatius. Per estos motius, diferents administracions i ONGs desenvolupen en l'actualitat projectes d'erradicació de canyars i restauració de boscos de ribera natius.

Davant el creixent interés suscitat pels projectes abans esmentats, la Generalitat ha posat en marxa, juntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la iniciativa “Desencanyar”, el lema de la qual fa referència a alliberar els rius de canyes. El seu objectiu és doble: d'una banda, aglutinar sota una identitat gràfica comuna i de lliure ús tots aquells projectes de restauració fluvial la meta dels quals siga l'eliminació permanent de canyars i la restauració de les comunitats vegetals riberenques autòctones; Per un altre, generar un extens corpus de saber-fer entorn d'esta tipologia d'obres, de manera que, en un marc de maneig adaptatiu, s'optimitzen els protocols d'erradicació dels canyars i restauració de les comunitats vegetals. Tot això, amb la finalitat que els rius de la Comunitat Valenciana tornen a ser ecosistemes rics en diversitat i accessibles a la ciutadania.

Tots els coneixements i materials generats s'aglutinaran en el present web i s'oferiran en accés lliure, actualitzant-se gradualment a mesura que es duguen a terme noves iniciatives de restauració fluvial.

Listado documentos

Video Desencanyar

DESENCANYAR

DESENCANYAR