Objectius

Objectius

Aquest projecte persegueix els objectius següents:

  • Detindre la pèrdua de diversitat biològica en ecosistemes d’aigua dolça a causa de la presència de tortugues exòtiques invasores, principalment Trachemys scripta, i salvaguardar les espècies i els hàbitats més importants de la Unió Europea i de les zones humides.
  • Proporcionar una estratègia per a l’eradicació eficaç de les poblacions salvatges de tortugues exòtiques invasores d’aigua dolça.
  • Conservar les poblacions de peixos endèmics i de tortugues autòctones amenaçades per mitjà de l’eliminació de tortugues invasores.
  • Posar en pràctica regulacions específiques dissenyades per a evitar el comerç de tortugues exòtiques invasores i el seu ús com a animals domèstics que sol ocasionar l’alliberament final en el medi natural.
  • Informar la societat sobre els problemes i danys causats per l’alliberament d’espècies invasores en la natura i evitar estes pràctiques.
  • Desenvolupar la metodologia i les tècniques plantejades en àrees pilot per a demostrar la seua adequació als objectius plantejats i la seua viabilitat.
  • Demostrar la viabilitat de la metodologia i les noves tècniques proposades a fi de promoure la seua replicació en altres àrees que patisquen la mateixa problemàtica.