Socis

Socis

 

LIFE-Trachemys és un projecte transnacional, desenrotllat a Espanya i Portugal. Es tracta d'un intercanvi d'experiències entre una administració regional, dos empreses públiques, una universitat, i una ONG.