Organismes

Campañas pasadas

Campañas pasadas

Taula de Superacions de Campanyes Anteriors

 

A continuació es presenta una taula amb les superacions dels Llindars legals de referència, esdevinguts durant campanyes pasades de Previozó.  Per a més informació sobre aquestes superacions, consultar l´informe de l'any corresponent en Informes - Calidad Ambiental - Generalitat Valenciana (gva.es)

Data1  Estació Periode2 Concentració3  Llindar
 31/05/2001  Vilafranca 15-16 185 Informació
 20/06/2001  Vallibona 19-20 186 Informació
 02/07/2001  Vilafranca 14-15 185 Informació
 28/07/2001  Sant Jordi 12-13 186 Informació
 28/07/2001  Castelló - Penyeta 16 197 Informació
 28/07/2001  Onda 17 182 Informació
 02/08/2001  Vilafranca 12-14 191 Informació
 26/04/2002  Castelló - Grau 16-17 191 Informació
 23/06/2002  Vilafranca 12-13 180 Informació
 27/06/2002  Vilafranca 15-16 186 Informació
 14/06/2003  Vallibona 14-15 193 Informació
 11/07/2003  Vilafranca 12-14 194 Informació
 11/07/2003  Vallibona 13 191 Informació
 11/07/2003  Zorita 14 188 Informació
 14/08/2003  Alcoi - Verge dels lLiris 14 185 Informació
 18/06/2004  Alcoi - Verge dels Lliris 17 184 Informació
 18/06/2004  Vilafranca 18-19 184 Informació
 18/06/2004  Castelló - Penyeta 17 181 Informació
 16/06/2005  Caudete de las Fuentes 17 181 Informació
 22/06/2005  Villar del Arzobispo 15 184 Informació
 29/06/2005  Castelló - Grau 14 184 Informació
 13/07/2005  Caudete de las Fuentes 18-19 193 Informació
 14/07/2005  Caudete de las Fuentes 17 182 Informació
 15/07/2005  Caudete de las Fuentes 18-19 191 Informació
 23/07/2005  Caudete de las Fuentes 16-19 193 Informació
 02/04/2006  Elx - Agroalimentari 14 181 Informació
 07/06/2006  Villar del Arzobispo 14 181 Informació
 22/06/2006  Villar del Arzobispo 13-14 203 Informació
 30/06/2006  Caudete de las Fuentes 15 185 Informació
 11/07/2006  Caudete de las Fuentes 15 182 Informació
 13/07/2006  Caudete de las Fuentes 13-15 193 Informació
 18/07/2006  Caudete de las Fuentes 16 184 Informació
 20/07/2006  Caudete de las Fuentes 14 181 Informació
 21/07/2006  Villar del Arzobispo 14 199 Informació
 25/07/2006  Villar del Arzobispo 13 181 Informació
 28/08/2007  Morella 13-17 198 Informació
 28/08/2007  Vilafranca 13-16 218 Informació
 28/08/2007  Coratxar 15 183 Informació
 28/08/2007  Zorita 14-17 192 Informació
 29/08/2007  Elx - Parc de Bombers 13 181 Informació
 29/08/2007  Monóver 14 190 Informació
 26/06/2008  Villar del Arzobispo 16-17 204 Informació
 01/07/2008  Villar del Arzobispo 16 195 Informació
 18/07/2008  Villar del Arzobispo 17 180 Informació
 24/04/2009  Villar del Arzobispo 16-17 182 Informació
 01/07/2009  Villar del Arzobispo 15 202 Informació
 02/07/2009  Villar del Arzobispo 14-15 189 Informació
 07/07/2010  Villar del Arzobispo 13 190 Informació
 16/07/2010  Villar del Arzobispo 15 182 Informació
 28/03/2012  Castelló-Grau 18 187 Informació
 28/03/2012  Burriana 16 182 Informació
 21/08/2012  Villar del Arzobispo 16 195 Informació
 12/09/2012  Villar del Arzobispo 17 187 Informació
 13/05/2015  Villar del Arzobispo 17-18 198 Informació
 09/06/2015  Orihuela 14 191 Informació
 28/06/2015  Coratxar 04 182 Informació
 07/07/2015  Villar del Arzobispo 16 199 Informació
 07/07/2015  Castelló-Penyeta 15-16 183 Informació
 26/07/2016  Viver 13-14 186 Informació
 26/07/2016  Villar del Arzobispo 16-18 190 Informació
 15/06/2017  Caudete de las Fuentes 18 185 Informació
 25/10/2017  Bunyol Cemex 17-18 207 Informació
 21/06/2018  Vilamarxant 15 187 Informació
 05/08/2018  Sagunt-Port 15-18 207 Informació
 28/06/2019   Vilamarxant 14 189 Informació
 12/07/2019   Cirat 16-18 193 Informació
 10/07/2020   Castelló-P.D´Esports 20 187 Informació
  27/08/2021  La Vall d´Uixó 18 199 Informació

    

1 Data en la qual es va registrar la superació del llindar d'informació.

2 Període temporal (expressat en hora central europea) durant el qual la mitjana horària va superar el llindar d'informació/alerta a la població

3 La concentració es refereix a la mitjana horària màxima aconseguida en la jornada de la superació. Les unitats de mesura són µg/m³