INFORMES D’INSPECCIÓ

INFORMES D’INSPECCIÓ

Per a garantir el dret d'accés del públic a la informació mediambiental, es procedix a la publicació dels informes elaborats després de cada visita in situ a cada una de les instal·lacions incloses en els Plans i Programes d'Inspecció en matèria de Qualitat Ambiental.

Es poden consultar les autoritzacions que disposa cada mercantil en l'enllaç següent:

 

Pot realitzar la cerca de l'informe a través del següent enllaç:


També pot accedir directament als informes en aquesta pàgina seleccionant l'any corresponent. Els informes anteriors a l'exercici 2019 només es troben desplegant l'any en aquesta pàgina.

Documentació