Organismes

Inventari i Catàleg de residus de la Comunitat Valenciana 2002-2004

Inventari i Catàleg de residus de la Comunitat Valenciana 2002-2004

L'INVENTARI I CATÀLEG DE RESIDUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA constituix un nou avanç en el coneixement de la situació de la producció dels residus a la Comunitat Valenciana, establint quines són les activitats productores de residus, així com la naturalesa i composició dels mateixos, el seu origen, la seua localització territorial, el seu potencial perillositat i finalment, les seues possibilitats de tractament.

Aquest estudi s'ha dividit en tres parts, d'una banda, aquells residus que procedixen d'activitats industrials; d'un altre, els residus municipals i finalment, una sèrie de residus que per les seues característiques, origen i fluxos diferenciats disposen d'una legislació específica i mereixen un tractament diferenciat. com per exemple els vehicles al final de la seua vida útil, els residus agropecuaris, etc.

 

Requisits mínims

Per a poder visualitzar correctament l'inventari, és necessari tindre instal·lat els programes Adobe Flaix player i Adobe Acrobat Reader. Pot obtindre els programes en els següents enllaços (polse sobre les icones per a descarregar).