Organismes

Tràmits administratius

Tràmits administratius

NIMA

Productors/Posseïdors

Gestors

Sistemes de responsabilitat ampliada del productor del producte

(SIRAP: Sistema individual de responsabilitat ampliada del productor, SCRAP: Sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor, SIVRAP: Sistema individual voluntari de responsabilitat ampliada del productor i SCVRAP: Sistema col·lectiu voluntari de responsabilitat ampliada del productor)

Trasllats de residus

Memòries anuals

Altres obligacions d'informació

CAT (Centres de tractament autoritzats)

(VFVU: Vehicles al final de la seua vida útil) 

Subproductes i fi de la condició de residu