Control d'insectes perforadors de pineda

Control d'insectes perforadors de pineda

Campanya 2014-2015

Com a conseqüència de la situació de sequera patida l'any 2014, s'ha produït un estat de gran debilitat de la vegetació forestal en gran part de la Comunitat Valenciana, la qual cosa ha generat, d'una banda, la mort d'arbratge de manera directa i, d'una altra, la proliferació de plagues oportunistes. Entre estes plagues destaquen els insectes perforadors de pineda, que aprofiten la disminució de defenses dels pins per desenrotllar-se en el seu interior, tot produint-ne la mort. Estos insectes conviuen en un cert equilibri amb els arbres, però en anys de condicions extremes poden proliferar de manera anormal.

Per a mitigar els efectes negatius d'esta sequera sobre les pinedes, la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha impulsat accions destinades a controlar la proliferació de escolítids a través d'una sèrie de mesures, tant de caràcter normatiu como tècnic.

  • Normativa

o    L'Ordre 25/2014 declara d'utilitat pública el tractament per al control de les plagues d'insectes perforadors que afecten les pinedes i establix l'obligatorietat de prendre mesures en determinats termes municipals les pinedes dels quals s'han vist particularment afectades.

o    Al seu torn, i com a conseqüència del seguiment i avaluació de danys que efectua la Direcció General del Medi Natural, la Resolució de 10 de desembre de 2014 amplia la relació de termes municipals afectats per l'Ordre 25/2014.

o    Llistat actualitzat de termes municipals en què és obligatori prendre mesures de control de perforadors de la fusta del pi.

  • Tractaments de control

​Els pins amb insectes en el seu interior han de tallar-se i escorçar-se o eliminar-ne les restes. Per a més detall, pot consultar-se el fullet "Mitigació de danys causats per la sequera: control de perforadors de la fusta del pi".

  • Tales de pins per particulars

Aquells propietaris particulars dels municipis inclosos en l'Ordre 25/2014, el control dels focus de plaga dels quals es considere prioritari, no necessiten autorització per a talar els pins morts o afectats per la plaga, però han de lliurar prèviament l'imprès de comunicació a l'ajuntament corresponent.

(Nota: els usuaris de Google Chrome poden tindre problemes per a omplir el formulari; en eixe cas es recomana guardar el document i editar-lo amb Acrobat Reader o usar un altre navegador).