Organismes de quarentena

Organismes de quarentena

Què són?

Són organismes exòtics nocius per als cultius i les poblacions forestals. Es poden introduir en la Comunitat Valenciana a través del comerç d'espècies vegetals i productes forestals. Es declaren en quarentena per a evitar la seua entrada i propagació. Poden arribar a estendre's molt ràpidament i causar greus danys a nivell ecològic i econòmic. Són de diferents tipus: insectes, fongs, bacteris.

Quins es prospecten?

Els organismes de quarentena, amb legislació específica, que es controlen i inspeccionen anualment en els nostres ecosistemes forestals són:

 • Xylella fastidiosa (bacteri)
 • Nemátodo de la fusta del pi (Bursaphelenchus xylophilus) (cuc)
 • Xancre resinós del pi (Fusarium circinatum) (fong)
 • Cerambícido de banyes llargues (Anoplophora chinensis i Anoplophora glabripennis) (escarabat)
 • Foc bacterià de les rosàcies (Erwinia amylovora) (bacteri)
 • Mort sobtada del roure (Phytophtora ramorum) (fong)
 • Cerambícido de coll roig (Aromia bunjii) (escarabat)

Com es controlen?

La Unió Europea regula l'entrada d'aquests organismes als països membres de la UE. És a més la responsable d'identificar aquelles plagues que podrien presentar un cert risc i d'aconsellar les mesures fitosanitàries que s'han de dur a terme.

La normativa europea, nacional i regional estableix l'obligació de realitzar prospeccions per a previndre la seua entrada i expansió. L'incompliment de la normativa pot comportar la imposició de mesures cautelars i la iniciació d'un procediment sancionador.

Algunes de les eines de procediment de control són:

El Passaport Fitosanitari.

Pot tindre format d'etiqueta, factura i/o albarà i acompanya a determinades espècies vegetals, productes o als vehicles en els quals són transportats, per a poder circular dins de l'espai sense fronteres de la UE. Garanteix que han sigut sotmesos als controls i/o tractaments fitosanitaris que la normativa vigent exigeix i, per tant, es troben lliures de plagues.

La Marca NIMF 15 (Norma Internacional per a Mesures Fitosanitàries núm. 15)

S'utilitza per al marcat dels embalatges de fusta.

En la seua part esquerra porta el símbol de la Convenció Internacional de Protecció Fitosanitària (CIPF)

En la seua part dreta porta:

 • XX: correspon al codi ISO de dues lletres del país, per exemple, PT correspon a Portugal
 • 0000: número que s'assigna al productor de l'embalatge
 • YY= sigles que identifiquen el tipus de tractament al fet que ha sigut sotmés l'embalatge.

Pot correspondre a alguna de les següents abreviatures:

 • HT = tractament tèrmic de 56 °C durant 30 minuts.
 • HT KD = tractament tèrmic d'assecat en forn.
 • MB = fumigació amb bromur de metil.