Targeta acreditativa de la vigència del CAP del conductor - Targeta de qualificació del conductor

Targeta acreditativa de la vigència del CAP del conductor - Targeta de qualificació del conductor

Junt amb el Certificat d'Aptitud Professional, l'òrgan competent expedirà a cada un dels aspirants que hagueren aprovat l'examen de qualificació inicial la corresponent targeta de qualificació del conductor que donarà lloc a l'inscripció en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport.