Dependències - Alacant

Dependències - Alacant

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
Sotsdirecció General de Transport


Servei Territorial de Transport
Av. Aguilera, 1-6ª
03007 AlacantTelèfon d'informació al ciutadà de la Generalitat

Telèfon

Des de la Comunitat Valenciana

Telèfon: 012

Des de fora de la Comunitat Valenciana

Telèfon: 96 386 60 00