Dependències - Castelló

Dependències - Castelló

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
Sotsdirecció General de Transport


Servei Territorial de Transport
Av. del Mar, 16
12003 Castelló


Telèfon d'informació al ciutadà de la Generalitat

Telèfon 

Des de la Comunitat Valenciana

Telèfon: 012

Des de fora de la Comunitat Valenciana

Telèfon: 96 386 60 00