Dependències - València

Dependències - València

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
Sotsdirecció General de Transport


Serveis Centrals
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 1
C/ Democràcia, 77
46018 - València

Servei Territorial de Transport
Edifici PROP 1
C/ Gregorio Gea, 27
46009 - València

Telèfon d'informació al ciutadà de la Generalitat

Telèfon 

Des de la Comunitat Valenciana

Telèfon: 012

Des de fora de la Comunitat Valenciana

Telèfon: 96 386 60 00

Empreses, entitats i fundacions

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
Partida de Xirivelleta s/n
46014 València
Telèfon: 96 357 81 03