Expedició del certificat

Expedició del certificat

Concepte Tràmit Taxa
TECG - Sol·licitud d'expedició del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment

 

Competència professional per al transport - Expedició del certificat

NOTA SOBRE EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER AL TRANSPORT PER EXAMEN DE CONVOCATÒRIA

 

La Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible realitzarà l'expedició dels certificats de competència professional per al transport de totes les persones aprovades en la convocatòria corresponent, els quals estaran disponibles en els llocs baix indicats, en la data que s'anuncie. 

- - -

 

Per a obtindre el certificat de Competència Professional d'una convocatòria d'examen, les persones interessades podran optar per:

 

1º.-Realitzar la sol·licitud telemàtica d'expedició del certificat de competència professional:

 

2º.-Presentació de la sol·licitud d'expedició i justificant del pagament de la taxa (còpia per a l'administració, model 046 - 9820, codi A03), preferentment en les oficines baix indicades segons el lloc d'examen, o en altres registres vàlids i oficines de Correus.

 

Una vegada expedits, els interessats podran retirar personalment el certificat, o per mitjà de persona degudament autoritzada. Si desitgen la seua remissió per correu postal, hauran d'indicar-ho en la seua sol·licitud o per missatge de correu electrònic.

 

 

  • Direcció Territorial de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de Castelló:

Av. del Mar, 16

Fax: 964358030

E-mail:  puerto_oli@gva.es

 

  • Direcció Territorial de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat d'Alacant:

Av. Aguilera, 1 - 6ª

Fax: 965936600

E-mail:  riquelme_mjo@gva.es

 

  • Direcció Territorial Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de València:

C/ Gregori Gea, 27 – Edif.PROP-1

Fax: 963426491

E-mail: solicitud_titulos_val@gva.es

 

- - - - -