Competència professional per al transport - Normativa

Competència professional per al transport - Normativa

  • RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2022, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es modifica la composició del tribunal únic per a les proves de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana, de les proves que tendeixen a l'obtenció o a la renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports i de les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional. [2022/8389]
  • RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022, de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat de competència professional per a l’exercici de l’activitat de transport interior i internacional de mercaderies i viatgers, que es realitzaran periòdicament utilitzant mitjans electrònics. [2022/7383]