Expedició del certificat

Expedició del certificat

Concepte Tràmit Taxa
TECG - Sol·licitud de expedició del certificat de capacitació professional de conseller de seguretat Informació del tràmit al web del PROP Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment

 

Consellers de seguretat - Expedició del certificat

Consellers de seguretat - Expedició del certificat

NOTA SOBRE L'EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS DE CONSELLERS DE SEGURETAT PER EXAMEN DE CONVOCATÒRIA

 

La Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible realitzarà l'expedició d'ofici dels certificats de capacitació professional de consellers de seguretat per al tranport de mercaderies perilloses per carretera de totes les persones aprovades en la convocatòria corresponent, els quals estaran disponibles en els llocs baix indicats, en la data que s'anuncie, posterior a la publicació dels resultats definitius.

- - -

 

Els certificats de la convocatòria de NOVEMBRE-2019 es preveu que estiguen disponibles a partir del mes de febrer de 2020 (consultar amb oficines).

 

- - -

 

Per a obtindre-ho, les persones interessades podran optar per:

 

1º.-Realitzar la sol·licitud telemàtica d'expedició del certificat de consellers de seguretat:

 

2º.-Presentació de la sol·licitud d'expedició i justificant del pagament de la taxa (còpia per a l'administració, model 046 - 9820, codi A03) en les oficines baix indicades segons el lloc d'examen, o en altres registres vàlids i oficines de Correus.

 

Una vegada expedits, els interessats podran retirar personalment el certificat, o per mitjà de persona degudament autoritzada. Si desitgen la seua remissió per correu postal, hauran d'indicar-ho en la seua sol·licitud o per missatge de correu electrònic.

 

 

 • Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori de Castelló:

  Av. del Mar, 16

  Fax: 964358030

  Adreça electrònica: puerto_oli@gva.es

 

 • Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori d'Alacant:  

  Av. Aguilera, 1 - 6a

  Fax: 965936600

  Adreça electrònica:  martinez_mangar@gva.es

 

 • Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori de València:

  C/ Gregori Gea, 27 – Edif.PROP-1

  Fax: 963426491

  Adreça electrònica: solicitud_titulos_val@gva.es

 

- - - - -