T'interessa

Taxis - Expedició dels certificats

Taxis - Expedició dels certificats

NOTA SOBRE ELS CERTIFICATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TAXI DE CONVOCATÒRIA:
 
Els certificats de competència professional per a la prestació del servei de Taxi en les Àrees de Prestació Conjunta de la Comunitat Valenciana, s'expedixen tan ràpidament com siga possible una vegada es publiquen les llistes definitives d'aprovats de l'última convocatòria realitzada.
 
Quan estiguen disponibles, les persones interessades, o els representants autoritzats, podran retirar-los facilitant l'exemplar per a l'administració de l'imprés de pagament de la taxa corresponent, en els llocs que s'indiquen, segons la província d'examen.