T'interessa

Oficina Tècnica del Taxi

Oficina Tècnica del Taxi

Oficina Tècnica del Taxi
Carrer Ramón Gordillo 7 Entresol - 46010 València
oficinatecnicataxi.cv@tragsa.es
Tel.: 962 938 813

L'Oficina Tècnica del Taxi constitueix un instrument tècnic de suport per a l'anàlisi i diagnòstic sectorial del taxi. Durà a terme, entre altres, les següents activitats: la recopilació i anàlisi de queixes, reclamacions, suggeriments, consultes i peticions plantejades a l'Administració pels usuaris i els professionals del taxi; l'elaboració i desenvolupament d'enquestes entre els usuaris i els professionals sobre temes que resulten d'interés per a l'òrgan administratiu competent, com els relatius a la qualitat del servei, a la seua seguretat o a la seua sostenibilitat; la preparació d'estudis econòmics de l'activitat del taxi, així com estudis comparatius del marc normatiu de l'activitat del taxi en la resta de les Comunitats Autònomes respecte de l'existent en la Comunitat Valenciana i qualsevol altra activitat de caràcter tècnic referida al sector del taxi que resulte d'interés per a l'òrgan administratiu competent.

Actualment es troba en funcionament i està situada al Carrer Ramón Gordillo 7 Entresol - 46010 València. Els usuaris i els professionals del sector podran ser atesos en línia o de manera presencial, en aquest últim cas mitjançant cita prèvia, posant-se en contacte per telèfon (Tel.: 962 938 813) o e-mail (oficinatecnicataxi.cv@tragsa.es).