T'interessa

Prestació del servei

Prestació del servei

  • Municipis que no disposen d’autorització de taxi

  • D'acord amb l'art. 6 de la Llei del Taxi, l'autorització de taxi habilitarà per a recollir a persones usuàries en poblacions d'altres àmbits limítrofs quan el servei se sol·licite des d'un municipi que no tinga autorització de taxi, la Resolució de 7 de febrer de 2023, relaciona quins són aqueixos municipis.

 

  • Àrea de Prestació Conjunta de València 

  • Resolució de 22 de desembre de 2023, de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis en l’àrea de prestació conjunta de València per a l’any 2024
  • ORDRE 7/2020, de 10 d'agost, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l'àrea de prestació conjunta de València.

  • Àrea de Prestació Conjunta d'Alacant

  • Resolució de 22 de desembre de 2023, de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual s’establix el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme en l’àrea de prestació conjunta d’Alacant durant l’any 2024
  • ORDRE 6/2020, de 10 d'agost, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l'àrea de prestació conjunta d'Alacant.