Actuacions en participació pública

Actuacions en participació pública

 

AEROPORT DE CASTELLÓ

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PLA ESPECIAL DE L'AEROPORT DE CASTELLÓ

1) El document pot examinar-se en la pàgina web:

https://ovius.gva.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES#/inicio

En l'apartat de «consulta plans» s'ha de seleccionar després en el desplegable de la província de Castelló i buscar en el municipi de Benlloc, en el qual apareix el Pla especial de l'Aeroport.

2) Enquesta del Pla de Participació Pública de l'Aeroport de Castelló

Entrar en l'enquesta