Actuacions Aprovades

Actuacions Aprovades

PARC SAGUNT

PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA (PAI) PARC SAGUNT II I EL SEU PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ, aprovat per Resolució de la Direcció General d'Urbanisme, de data 4 de maig de 2023.

 

PROJECTE D'EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA "PARC SAGUNT II", aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, en sessió de 23 de febrer de 2022.