Organismes

Procediments

Procediments

L'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere estableix els procediments comuns a les Unitats d'Igualtat de totes les conselleries.

La Unitat d'Igualtat ha elaborat procediments propis sobre l'Informe d'Impacte de Gènere de la normativa i sobre l'Ús de llenguatge no sexista, que es poden consultar en la intranet de la conselleria.