Criteris de concessió - Resultats Comunitat Valenciana

Criteris de concessió - Resultats Comunitat Valenciana

QUE ÉS LA BANDERA BLAVA?

Bandera Blava es crea, en 1985, per part de la branca francesa de la FEE com un guardó nacional per a ports esportius i embarcacions, que distingisca a distància als qui estimen i protegeixen el medi marí. A l'origen, el logo de Bandera Blava es va inspirar en el d'una altra iniciativa paral·lela d'aqueixa època, "Missatge a la Mar", sobre la problemàtica del medi marí. A Espanya, l'ONG que gestiona la Bandera Blava és ADEAC (Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor), membre ja de la FEE des de la seua creació en 1984.
Actualment, 47 països, tan dispars com Emirats Àrabs, Mèxic o el Japó, ja formen part de Bandera Blava, amb ONG pròpies en cada país desenvolupant el programa, a més d'uns altres programes internacionals de la FEE com Ecoescuelas, Clau Verda, Boscos a l'Escola o Joves Reporters per al Medi Ambient. És previsible la futura expansió de Bandera Blava a altres països, com ara, els Estats Units, l'Índia, Colòmbia o Corea del Sud.
Actualment la Campanya anual de Bandera Blava comprén aquests tipus de distintius:

•    Bandera Blava per a platges
•    Bandera Blava per a ports esportius
•    Embarcacions turístiques sostenibles
•    Esments Especials
•    Centre Bandera Blava
•    Senderes Blaves

Els criteris que una platja amb Bandera Blava ha de complir es divideixen en quatre grans blocs:

Informació i Educació Ambiental
Han d'existir panells a les platges amb Bandera Blava amb informació sobre la platja, els ecosiste-mes litorals i, en el seu cas, sobre espais naturals protegits pròxims, juntament amb un codi de conducta per a aquests espais. El municipi ha d'organitzar almenys cinc activitats d'educació ambiental a l'any.
De manera voluntària i complementària, Bandera Blava promou i coordina Senderes Blaves i Centres Blaus.

Qualitat de l'Aigua
La qualitat d'aigües de bany a la platja, durant la temporada de banys anterior, ha de ser excel·lent, en tots els seus punts de mostreig, conforme a la Directiva de Qualitat d'Aigües de Bany. S'han de prendre oficialment un nombre de mostres periòdiques d'aigua per a determinar aquesta qualitat. Addicionalment, ha de complir la Directiva de Tractament d'Aigües Residuals Urbanes.

Gestió Ambiental
La platja ha de complir amb la legislació ambiental, especialment la Llei de Costas i ha d'estar neta i disposar d'una adequada gestió de residus, incloent-hi la recollida selectiva d'envasos, paper, vidre, etc.
La platja ha de comptar amb banys públics. Les platges urbanes i/o almenys una de les platges Bandera Blava del municipi, han de comptar amb un adaptat per a persones amb discapacitat.

Seguretat i Serveis
Les platges han de tindre accessos fàcils i assegurances. A més, les platges urbanes han de ser accessibles per a persones amb discapacitat. Ha d'existir un equip de primers auxilis, així com un adequat equip humà i material de socorrisme.
Per a consultar la relació completa de criteris, punxe ací
En 2022, com a novetat, Bandera Blava ha editat la guia específica de criteris per a platges candidates en aigües interiors.

 

Els criteris que un port esportiu amb Bandera Blava ha de complir es divideixen en tres grans blocs:

Informació i Educació Ambiental
Han d'existir panells en els ports amb Bandera Blava amb informació sobre el port, sobre els ecosistemes litorals o, si n'hi ha, àrees marines protegides, juntament amb un codi de conducta per a navegar prop d'aquestes àrees. El port esportiu ha d'organitzar almenys tres activitats d'educació ambiental a l'any.

Gestió Ambiental
El port ha de comptar amb una política ambiental i un pla d'acció ambiental.
Ha d'estar net i disposar d'una adequada gestió de residus, incloent-hi la recollida selectiva d'envasos, paper, vidre, etc. així com de residus perillosos, i d'aigües residuals de les embarcacions. El port ha de comptar amb banys públics.

Seguretat i Serveis

Han d'existir equips de primers auxilis, de salvament i contra incendis en el port esportiu. Les instal·lacions generals del port esportiu han de ser accessibles a persones amb discapacitats.
Per a consultar la relació completa de criteris, punxe ací.

La informació de la campanya Bandera Blava es pot consultar en la web d'ADEAC en aquest enllaç https://www.banderaazul.org/

 

Campanya 2023

Campanya 2023

La Comunitat Valenciana ha disminuït en 5 les seues Bandera Blaves, 4 en platges i 1 en ports esportius. 
De les 5 platges que no han obtingut Bandera Blava en 2023, 3 ho ha sigut per a estar executant-se en aquesta temporada de bany 2023 obres de millora d'infraestructures o de regeneració de la zona d'arena. Així mateix, s'ha perdut una Bandera Blava de ports esportius per a estar executant-se obres de condicionament d'infraestructures.


Dades que destacar en aquesta Campanya Bandera Blava:

  • A la Comunitat Valenciana onejaran aquest any 2023 un total de 153 Banderes Blaves, un 21% de totes les Banderes Blaves concedides a Espanya. 
  • La Comunitat Valenciana, amb 135 platges amb Bandera Blava, és la Comunitat amb més platges guardonades d'Espanya.
  • Alacant, amb 85 Banderes (69 Banderes en platges i 16 Banderes en ports) és, amb molta diferència, la província més guardonada d'Espanya (un 11,65% del total).
  • S'ha concedit per primera vegada una Bandera Blava en una zona de bany continental., que ha sigut la de Platja-Mont a Navarrés (València).
  • La Comunitat Valenciana té un total de 25 Centres Blaus, 2 a la província de Castelló, 8 en la de València i 15 en la d'Alacant. En 2023 s'han concedit 3 nous, 2 a Alacant i 1 a València.

o Centre d'Educació Ambiental Tabarca d'Alacant (Alacant)
o Espai Cultural Escolles Verds de l'Alfes del Pí (Alacant)
o Centre Blau Oceanogràfic de València (València)

  • Enguany s'han concedit 4 “Esments Especials” en municipis de la Comunitat Valenciana. 

Esment Especial en Salvament i Socorrisme en el municipi de Gandia (València)

Esment Especial en Informació i Educació Ambiental en el municipi d'Orihuela (Alacant)

Esment Especial en Accessibilitat Ambiental en el municipi d'Alacant (Alacant)

Esment Especial en Accessibilitat Ambiental en el municipi de Gandia (València)

 

Taula resum Banderes Blaves a la Comunitat Valenciana en 2023

Província Platges Ports
Castelló 32 1
València 34 1
Alacant 69 16
Comunitat Valenciana 135 18