Projectes d'investigació

Projectes d'investigació

Mitjançant el conveni amb una Universitat Pública de la Comunitat Valenciana, s'ha realitzat el projecte d'investigació aplicada que es detalla a continuació, en l'anualitat 2023.

 

Universitat d'Alacant

 

Mitjançant els convenis amb Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l'anualitat 2022.

 

Universitat Jaume I de Castelló

 

Universitat Miguel Hernández d'Elx

 

Universitat Politècnica de València

 

Universitat de València

 

Universitat d'Alacant

 

Per mitjà dels convenis amb les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l`anualitat 2021.

 

Universitat d'Alacant

 

Universitat Jaume I de Castelló

 

Universitat Miguel Hernández d'Elx

 

Universitat Politècnica de València

 

Universitat de València

 

 

Per mitjà dels convenis amb les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l`anualitat 2020.

 

Universitat d'Alacant

 

Univeristat Jaume I

 
 

Universitat Miguel Hernandez d'Elx

 
 

Universitat Politècnica de València

 

Universitat de València

 

 

 

 

Per mitjà dels convenis amb les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l`anualitat 2019.

 

Universitat Politècnica de València

 

 

Per mitjà dels convenis amb les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l`anualitat 2018.

 

Universitat de València

Universitat Politècnica de València

Universidad Miguel Hernández

 

Per mitjà dels convenis amb les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l`anualitat 2017. 

 

Universitat de Valencia

Universitat Politécnica de València

Universitat d'Alacant  /  Projectes d'Investigació

Universitat Miguel Hernández

Universitat Jaume I

 

---

Per mitjà dels convenis amb les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, s'han realitzat els projectes d'investigació aplicada que es detallen a continuació, en l`anualitat 2016. 

 

Universitat de Valencia

Universitat Politécnica de València

Universitat d'Alacant  /  Projectes d'Investigació

Universitat Miguel Hernández

Universitat Jaume I