PROGRAMA D'INFORMACIÓ QUINZENAL DE LA QUALITAT DE LES ZONES DE BANY DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PROGRAMA D'INFORMACIÓ QUINZENAL DE LA QUALITAT DE LES ZONES DE BANY DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica y Transició Ecológica desenvolupa un programa d'informació setmanal sobre la qualitat de les zones de bany tinga durant els mesos d'estiu, dates en què l'afluència de banyistes a les nostres platges és molt elevada,  els objectius del qual són:

 • Realitzar un seguiment actualitzat de l'estat de les nostres platges durant la temporada de bany, per a poder establir les mesures correctores en el menor temps possible.
 • Facilitar als usuaris i mitjans de comunicació, quinzenalment, una adequada informació sobre l'estat de les platges.
 • Proporcionar als ajuntaments litorals una informació objectiva dels nivells de qualitat de les seues platges.

El programa es desenvolupa durant el període comprés entre l'última setmana de juny i la segona de setembre, amb les actuacions següents:

 • Recollida de dades de qualitat de les aigües de bany per mitjà de presa de mostres d'aigua de mar.
  Realització d'una valoració general de la zona de bany sobre els aspectes següents:
  • Resultats analítics d'aigua de bany.
  • Característiques de l'aigua, s'observa la coloració, transparència, la presència o no de residus flotants, olis, bromeres, algues.
  • Característiques de l'arena, també es té en compte la presència de residus tant de banyistes com d'origen marí, quitrà, algues, presència d'animals o de vehicles.

De tots els resultats obtinguts es fa una valoració, i les dades són processades informàticament en la Direcció General de l'aigua, on s'atorga, per a cadascun dels aspectes valorats, una qualificació a la zona de bany, que pot ser:

 • EXCEL·LENT
 • BONA
 • SUFICIENT
 • INSUFICIENT

Aquesta informació es facilita mitjançant correu electrònic als ajuntaments correspondents, es realitza una nota de premsa per als mitjans de comunicació, i es pot consultar en la pàgina web d'aquesta Conselleria.

Els divendres de cada setmana, durant el període de funcionament del Programa d'informació setmanal, es remeten als ajuntaments els informes amb les valoracions globals de les seues zones de bany, amb l'objectiu que siguen exposades als usuaris de les platges en els panels als cartells informatius que els ajuntaments tenen als principals accessos a les platges.