Portals

Organismes

Àrees d'interés - Igualtat

Àrees d'interés - Igualtat

Ofereixen el resultat de cerques realitzades pel personal tècnic de la Secció de Documentació, tenint en compte les necessitats d'informació i les matèries competència de la conselleria, la qual cosa permet obtindre de forma ràpida informació pertinent sense haver de realitzar cap cerca.
 
  • Igualtat: perspectiva de gènere, igualtat home-dona, condició de la dona…

Aeroports: aeroports, control aeri, transport aeri, línies aèries, avions…

Arquitectura i Habitatge: arquitectura, construcció, habitatge, política d'habitatge...

+ Carreteres i Obres Públiques: obres públiques, carreteres, plans d'infraestructures..

+ Ports i Costes: ports, ports esportius, litoral, regeneració de platges...

+ Transports i Logística:transport, tràfic, ferrocarrils, logística...

+ Urbanisme i Ordenació del Territori: urbanisme, plans d'urbanisme, ordenació urbana, ciutats, paisatge...

Medi ambient: medi ambient, impacte ambiental, política de medi ambient, protecció del medi ambient…

Recursos Hidràulics: aigua, ordenació hidràulica, sanejament, tècniques hidràuliques, col·lectors, hidrologia...

Igualtat

Igualtat