Portals

Organismes

Àrees d'interés

Àrees d'interés

Ofereixen el resultat de cerques realitzades pel personal tècnic de la Secció de Documentació, tenint en compte les necessitats d'informació i les matèries competència de la conselleria, la qual cosa permet obtindre de forma ràpida informació pertinent sense haver de realitzar cap cerca.
 
  • Ports i Costes: ports, ports esportius, litoral, regeneració de platges...

Ports i Costes

Ports i Costes