Organismes

Definiciones

Definiciones

D'acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, és «productor de residus» qualsevol persona física o jurídica l'activitat de la qual produïsca residus (productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectue operacions de tractament previ, de mescla o d'un altre tipus que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició d'aqueixos residus.

En general, i depenent de les característiques dels residus, parlem de productors de residus perillosos i de productors de residus no perillosos. 

D'acord amb el llenguatge adoptat per a facilitar l'intercanvi electrònic d'informació sobre residus, denominat E3L, els codis assignats als productors de residus són els que s'indiquen a continuació:

CODI  DESCRIPCIÓ
P01  Productor de residus perillosos ( 10 t/any)
P02  Xicotet productor de residus perillosos (< 10 t/any)
P03  Productor de residus no perillosos (> 1000 t/any)
P04  Productor de residus no perillosos (≤ 1000 t/any) *

  * Activitat no sotmesa al règim de comunicació