Terminis d'elaboració

Terminis d'elaboració
 
1ª FASE:

Abans del 18 de juliol del 2008, les administracions competents han de tenir elaborats plans d'acció dirigits a solucionar en el seu territori les qüestions relatives al soroll i els seus efectes, i si és el cas, a la seua reducció, per a:

  • Els llocs pròxims a grans eixos viaris el trànsit dels quals supere els sis milions de vehicles a l'any, a grans eixos ferroviaris el trànsit dels quals supere els 60.000 trens a l'any, i a grans aeroports.
  • Les aglomeracions amb més de 250.000 habitants, els plans de les quals tindran també per objecte protegir les zones tranquil·les contra l'augment del soroll.

Les administracions competents hauran d'establir en els plans d'acció les mesures concretes que consideren oportunes, les quals determinaran les accions prioritàries que s'hagen de realitzar en cas de superació dels valors límit o d'aquells altres criteris escollits per l'administració. Aquestes mesures hauran d'aplicar-se, en tot cas, a les zones rellevants establides pels mapes estratègics de soroll. 

2ª FASE:

Abans del 18 de juliol del 2013 les administracions competents hauran de tenir elaborats els plans d'acció corresponents a les aglomeracions, als grans eixos viaris, i als grans eixos ferroviaris situats en el seu territori, i determinar les accions prioritàries que s'hagen de realitzar en cas de superació dels valors límit, o d'aquells altres criteris escollits per les administracions.