Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

A continuació, s'inclouen algunes de les preguntes més reiterades. Totes elles, troben la seua resposta en la legislació autonòmica, la qual pot ser consultada en apartats anteriors. No obstant això, les recopilem ací per a facilitar la seua consulta.
 
També hem de recordar que la Generalitat Valenciana disposa d'un servei d'informació telefònica al qual s'accedeix a través del número 012.