Termini d'avaluació

Termini d'avaluació
1 FASE:
 
Abans del 30 de juny de 2007 les autoritats comptents hauran d'haver elaborat i aprovat mapes estratègics de soroll sobre la situació de l'any natural anterior, corresponents a:
  • Totes les aglomeracions amb més de 250.000 habitants
  • Tots els grans eixos viaris el trànsit dels quals supere els sis mil·lions de vehicles l'any
  • Grans eixos ferroviaris el trànsit dels quals supere els 60.000 trens l'any
  • Grans aeropots
 
2 FASE:

Abans del 30 de juny de 2012, i després cada cinc anys, les autoritats competents han d'elaborar i aprovar mapes estratègics de soroll sobre la situació a l'any natural anterior, corresponents a:
  • Totes les aglomeracions urbanes
  • Tots els grans eixos viaris
  • Grans eixos ferroviaris