Comissió de Polítiques de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de La Comunitat Valenciana

Comissió de Polítiques de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de La Comunitat Valenciana

Al novembre de 2007, la Comunitat Valenciana, conscient dels efectes del canvi climàtic, i amb la finalitat de disposar d'una estratègia d'actuació davant aquest, es va dotar d'un instrument per a coordinar les polítiques de canvi climàtic, que en primera instància va ser la Comissió Delegada de Coordinació de Polítiques de Prevenció davant el Canvi Climàtic i que en 2013 va ser substituïda en funcions per la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana. Aquesta Comissió ja ha aprovat sengles Estratègies: l'Estratègia Valenciana davant el Canvi climàtic 2008 - 2012 i la seua successora, l'Estratègia Valenciana davant el canvi Climàtic 2013-2020. Es constitueixen com l'instrument fonamental del Consell en la lluita davant el canvi climàtic.

D'acord amb el Decret 3/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual es crea la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana, la Comissió garanteix l'adequada coordinació dels diferents departaments del Consell per al desenvolupament de les polítiques de canvi climàtic i realitza el seguiment de l'execució de l'Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic.

A continuació s'inclouen les actes aprovades de les reunions de la Comissió celebrades durant aquesta última legislatura: