PVIECC 2030

PVIECC 2030

El Pla Valencià Integrat d'Energia i Canvi Climàtic (PVIECC 2030) és l'instrument, integrat i transversal, d'ordenació i planificació dels objectius sectorials i de les accions específiques que es desenvoluparan per a donar resposta als objectius d'adaptació i mitigació del canvi climàtic establits en la llei 6/2022, de 5 de desembre, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana, per a aconseguir una transició ordenada cap a un model social, econòmic i ambiental resilient i neutre en carboni, assentat sobre un sistema energètic renovable, eficient, descentralitzat i multilateral, gràcies al compromís i acció de la societat valenciana en el seu conjunt.

L'esborrany del Pla consta dels següents documents: