Projectes Europeus

Projectes Europeus

SOTERIA

Project ANEU: 101112867

Call: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

Programme: HORIZON

DG/Agency: CINEA

El projecte SOTERIA té com a objectiu promoure solucions de asegurances innovadores per a l'adaptació al canvi climàtic en diferents regions i comunitats europees. Per a aconseguir-ho, SOTERIA treballarà a través de tres vies principals: i) documentar les millors pràctiques en relació amb dades, noves assegurances i marcs propicis sòlids; ii) provar algunes d'estes solucions; i iii) la creació de comunitats de pràctica per a les regions i les assegurances com a llegat. L'objectiu és ajudar a reduir la bretxa de protecció documentant les millors pràctiques provant productes i servicis d'assegurances que recompensen les mesures de prevenció proactives mentre es busca augmentar la cobertura a través de solucions dissenyades conjuntament.

https://soteriaclimate.eu/

https://cordis.europa.eu/project/id/661913

DESIRMED

Project ANEU: 101112972

Call: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

Programme: HORIZON

DG/Agency: CINEA

El Mediterrani (Med) ha sigut reconegut com un punt crític que patirà els efectes del canvi climàtic i es troba entre les menys desenvolupades econòmicament de les principals regions biogeogràfiques europees. Adaptar-se a les demandes del canvi climàtic requerix un canvi radical d'estratègies i enfocaments graduals a estratègies transformadores, fent costat al desenvolupament de polítiques en tots els nivells i promovent solucions de governança transversals i multinivell. DesirMED, es donarà prioritat a les Solucions Basades en la Natura (NBS), juntament amb tecnologies innovadores i pràctiques socials inclusives. DesirMED augmentarà l'ambició, la propietat i la capacitat dels líders i comunitats regionals del Mediterrani mitjançant enfocaments d'Adaptació al canvi climàtic transformadors provats. En reconéixer que l'adaptació exitosa generalment ocorre a nivell local i regional, DesirMED implica a un conjunt multinivell d'actors en 5 regions demostratives (DRr) i 3 regions replicants (RR) que treballen mà a mà amb socis científics per a fomentar enfocaments holístics per a implementar una adaptació transformadora. DesirMED, en involucrar a institucions clau a nivell regional en un marc de governança multinivell, actuarà com a catalitzador per a desencadenar i accelerar les accions necessàries en sistemes comunitaris clau.

https://cordis.europa.eu/project/id/101112972