Missió Adaptació al canvi climàtic

Missió Adaptació al canvi climàtic


 

La Comunitat Valenciana ha sigut seleccionada com una de les primeres 118 regions que participaran en la missió de la UE sobre l'adaptació al canvi climàtic, en suport del Pacte Verd Europeu i de l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic de la UE. L'elecció ha tingut lloc en el transcurs del Primer Fòrum d'aquesta missió celebrat a Brussel·les, el 7 de juny de 2022.

L'objectiu principal de la Missió de la UE sobre l'adaptació al canvi climàtic és fer costat a 150 regions i comunitats per a accelerar la seua transformació cap a la resiliència climàtica, ajudant-les a comprendre, preparar-se i gestionar millor els riscos induïts pel canvi climàtic. També contribueix a posar en pràctica l'Estratègia Europea d'Adaptació al Canvi Climàtic, i afrontar les seues vulnerabilitats climàtiques específiques amb les millors solucions a mesura.

Formar part de la Missió posiciona a la Comunitat Valenciana en la primera línia d'acció per a fer d'Europa un continent més resilient. Com a regió, es beneficiarà de la plataforma de la Missió, que permetrà el foment de noves maneres de resiliència enfront del canvi climàtic, amb accés a dades i metodologies per a avaluar el risc climàtic. Aquesta plataforma oferirà també orientacions específiques sobre mesures eficaces d'adaptació, accés a les bones pràctiques d'altres regions, informació sobre investigacions recents i assessorament sobre recursos públics i privats de finançament per a l'adaptació.