Aus de la Marjal dels moros

Aus de la Marjal dels moros

 

 

La Marjal dels Moros és un enclavament de gran valor ambiental, patrimonial i estratègic que es localitza en els termes municipals de Sagunt i Puçol. L'espai forma part de la Xarxa Natura 2000 des del 31 d'octubre de 1995, quan es va designar com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Més tard, l'any 2015, i amb l'aprovació del Decret 127/2015, de 31 de juliol, del Consell, es va declarar Zona Especial de Conservació (ZEC) i es van aprovar les seues normes de gestió. 

Listado documentos