Indicadores Ambientales

Indicadores Ambientales

El sistema d'indicadors de sostenibilitat ambiental permet obtenir informació rellevant per al seguiment i avaluació dels processos més crítics amb la sostenibilitat del desenvolupament, tractant d'identificar aquelles accions estratègiques que hagin de ser incloses en la definició de les diferents polítiques públiques que contribueixen a la consecució d'un desenvolupament més sostenible (art.18 del Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell).

 

 

Estat del Medi Ambient en la Comunitat Valenciana

 

Els desequilibris naturals relacionats amb el canvi climàtic, les illes de plàstic, els episodis de contaminació a les ciutats, les sequeres i la desforestació estan causant seriosos impactes en la vida de les persones a tot el món. Aquests esdeveniments han aconseguit atraure l'atenció de la ciutadania i l'opinió pública cap a temes de primer ordre relacionats amb el medi ambient i han generat que la demanda d'informació ambiental augmente cada any. La població vol i ha de conéixer quin és l'estat del medi ambient en el qual viu, què s'està fent i quin mancada per fer, no solament des de l'Administració Pública sinó també en l'àmbit individual, empresarial i domèstic.

 

El present informe cerca respondre a aquest interés així com també complir amb la Llei 26/2006 que regula els drets d'accés a la informació, participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, i la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.

 

Aquest és el primer Informe sobre l'estat del medi ambient en la Comunitat Valenciana, la qual cosa representa al seu torn un assoliment i un repte, ja que som conscients que queda molt treball per realitzar per a millorar la transferència d'informació ambiental a la ciutadania a partir de dades i indicadors sintètics, rellevants, precisos i actualitzats, en un format accessible a tots els públics interessats.

 

Esperem que aquest document siga un bon punt de partida que haurà d'anar millorant cada any per a complir amb l'objectiu de transmetre no solament informació sinó també sensibilitzar, generar consciència i coneixement sobre el nostre entorn.

 

 

Informe de conjuntura 2017-2020

 

Informe de conjuntura 2017