novetats

Ves enrere Informació pública de la declaració d''interés comunitari per a una atribució d''ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a l''activitat d''agència de transports i estacionament de vehicles (expedient 2013/0138), en el terme municipal de Buñol, ubicada en el polígon 12, parcel·la 65. Conselleria d''Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Informació pública de la declaració d''interés comunitari per a una atribució d''ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a l''activitat d''agència de transports i estacionament de vehicles (expedient 2013/0138), en el terme municipal de Buñol, ubicada en el polígon 12, parcel·la 65. Conselleria d''Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

 

Informació pública de la declaració d’interés comunitari per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a l’activitat d’agència de transports i estacionament de vehicles (expedient 2013/0138), en el terme municipal de Buñol, ubicada en el polígon 12, parcel·la 65. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

TIPUS D'ACTIVITAT : Información pública