Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

 • Què és el CIDAM?
 • Puc consultar el catàleg des de qualsevol ordinador? Puc recuperar-hi documents a text complet?
 • Com cerque un document al catàleg?
 • Quin horari té el Centre?
 • Com puc comunicar-me amb el CIDAM?
 • Es poden realitzar tràmits administratius en el CIDAM? Funciona com a registre d'entrada?

    

  1. Què és el CIDAM?

   El Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana, és l'òrgan dipositari de les competències que en matèria d'informació mediambiental ostenta la Generalitat Valenciana.

  La garantia d'aquest dret del ciutadà a la informació i participació pública en matèria de medi ambient és un dels grans objectius polítics de les societats modernes, i així aquesta recollit en nombrosos tractats i acords internacionals. La Directiva 90/313/CEE derogada per la Directiva 2003/4/CE i la Llei 38/1995 derogada per la Llei 27/2006, de 18 de juliol sobre llibertat d'accés a la informació ambiental fixen el marc legal regulador d'aquest dret .

  El Govern Valencià conscient de la creixent sensibilitat social cap als temes relacionats amb el medi ambient, crea el CIDAM com l'organisme canalitzador de la llibertat d'accés i difusió de la informació sobre el medi ambient en poder de les administracions públiques, les quals tenen el deure de facilitar-la a totes aquelles persones físiques o jurídiques que així ho reclamin.

   
  1. Puc consultar el catàleg des de qualsevol ordinador?

  El catàleg es pot consultar des de qualsevol ordinador habilitat amb connexió a Internet. Actualment, la consulta es realitza mitjançant dos catàlegs:  

 • Catàleg de recursos informatius i documentals "Arena"
 • Catàleg de recursos informatius i documentals "Medi Ambient".

   

  1. Com cerque un document al catàleg?

   El catàleg es pot consultar des de qualsevol ordinador habilitat amb connexió a Internet.

   Consells per cercar en el catàleg en línia:

  • Les cerques que es realitzen sobre el camp matèries inclouran també els descriptors geogràfics.
  • Utilitza comes per separar els termes si vol obtenir registres que continguen algun dels termes.
  • Utilitza & per separar els termes si vol obtenir registres que continguin tots els termes.
  • Per ampliar la cerca a plurals o paraules derivades s'aconsella utilitzar el truncament, que consisteix a afegir * al final o al principi de la paraula.

   Exemple: ambient *, recuperaria tots els documents que continguin les paraules: ambients, ambiental, ambientals, ambient, etc. Si a més truncaramos d'estiu: * ambient *, també trobaria documents amb la paraula mediambiental
  • Pot passar que fem una cerca per autor i que en la fitxa dels resultats obtinguts no aparegui aquest autor, això passa perquè aquest autor no és un responsable principal però sí secundari, per tant en el catàleg no és visible encara que a nivell intern del sistema sí que és previst.
    
  • Un cop localitzat el document del nostre interès en la part superior de la pantalla apareix l'opció de veure exemplars. Les dades del camp signatura són els que necessita el personal de l'CIDAM per localitzar el document.

  1. Quin horari té el Centre?

   El Centre romandrà obert al públic de dilluns a divendres no festius en horari de 9 a 14 hores.

   

  1. Com puc comunicar-me amb el CIDAM?

  Pot posar-se en contacte amb el CIDAM de manera presencial, per telèfon, per correu electrònic i per fax. Les dades els poden trobar l'apartat Localització i horari.


  1. Es poden realitzar tràmits administratius en el CIDAM?

  La sol.licitud d'informació ambiental es considera l'únic tràmit administratiu a realitzar a través del CIDAM, es farà de forma telemàtica a través de la plataforma web habilitada per a això i serà necessari comptar amb signatura electrònica. Es pot consultar el procediment en el següent enllaç.

  El CIDAM no funciona com registre d'entrada. El registre es troba a les dependències de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural, la direcció és:
  Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. C/ Castán Tobeñas, 77. Torre 1, planta baixa. 46018 València.