Descripció General

Descripció General

FONT: Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral

 

Es tracta d'un espai protegit eminentment litoral, que abasta des d'una àrea que es troba uns metres abans del propi litoral, la Zona Adlitoral, formada per la part alta de les platges i un xicotet penya-segat, passant per la Zona Supralitoral (o zona d'esquitxades), continuant en la Zona Mediolitoral (o zona intermareal) i finalitzant en la part marina contínuament submergida o Zona Infralitoral, la profunditat màxima de la qual en el Monument aconsegueix els -6,5 metres.

Tota aquesta zona costanera es caracteritza per presentar un substrat rocós que en els seus primers metres està organitzat ja siga com una zona de platja-acantilada de tipus mig-baix (zona del Cap Negret i a la platja fòssil), o bé com a platja de cudols en la Cala del Soio, platja al nord del Portet i en l'extrem sud del monument; lloc en el qual trobem formacions sedimentàries de blocs i cants, que a mesura que augmenta la profunditat, van donant pas a fons de cudols juntament amb zones de roca ben il·luminada i àrees d'arena-fang a major profunditat.

Les diferents comunitats d'organismes que podem trobar en aquesta porció de costa estan organitzades en aquestes bandes o zones anteriorment comentades, determinades per la tipologia del substrat i la variació de les condicions ambientals (humitat, hidrodinamisme, il·luminació, etc.) que es produeix en augmentar la profunditat.

FONT: Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral